SAN FU LOU SONG HÀNH – DIMSUM & HOT POT

San Fu Lou Dimsum & Hotpot – 40 Song Hanh St., District 2, HCMC
(028) 7302 9123
Thứ hai – Chủ nhật: 10h00 – 10h00 tối
Đặt Bàn